ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

         

 

 

 

ชื่อ : นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 427070
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 


ชื่อ : นางวันเพ็ญ มังศรี

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี              

โทรศัพท์ : 032 – 425779

สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

E-mail : vicegovernor.phetchaburi1@gmail.com

 

 

ชื่อ : นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : vicegovernor.phetchaburi2@gmail.com

 

 

 

ชื่อ : นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

E-mail : vicegovernor.phetchaburi3@gmail.com 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial