ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดเพชรบุรี   

 ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์
ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์มือถือ : 081-8564300 

โทรศัพท์หน่วยงาน :  032-426091

E-mail : –
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อ : นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 081-7366318
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-425416

 สถานที่ทำงาน : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี

 

 

ชื่อ : นางสาวณัฐมน เสริฐคัมภ์ศร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์มือถือ : 081-3780086
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-400762   

 E-mail : sdc37@hotmail.com      

 สถานที่ทำงาน : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

 

ชื่อ : นายศราวุฒิ ศรีเพียงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง  จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 061-4234699

โทรศัพท์หน่วยงาน : 032 510619

E-mail : –

 สถานที่ทำงาน :  ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

ชื่อ : นายพีรพัฒน์ ม่วงงาม

ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 065-7243219
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-400467

 สถานที่ทำงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อ : นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น                               

ตำแหน่ง : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 081-4409168
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-401780
สถานที่ทำงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

 

ชื่อ : นางสาวอัญชลี ศิริรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเคหะจังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์มือถือ : –

โทรศัพท์หน่วยงาน :  032 493403-4

E- mail : –

สถานที่ทำงาน : สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี ซอย หมู่บ้านการเคหะชุมชนเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

 

 

 

 

ชื่อ : นายวิริยะ แต้มแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ

โทรศัพท์มือถือ : 06 4594 3949

โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2378-8300 ต่อ 8919,8171

E-mail :  central@codi.or.th

 สถานที่ทำงาน :  ชั้น 4 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

912 ถ.นวมินทร์ 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial