พมจ.เพชรบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกาชาดจังหวัดเพชรบุรีให้กับผู้ประสบปัญหาฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 ราย 


Share: