พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง สาธารณสุขอำเภอท่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ประธารอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอชะอำ (อพม.) และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการช่วยเหลือ กรณี เด็กหญิง อายุ 4 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพ ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่กับมารดาและยาย ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และดำเนินการติดตามการช่วยเหลือในประเด็นการตรวจสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการให้ความช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยจักมีการรายงานและติดตามให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป


Share: