พม.เพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย 5 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยจักมีการดำเนินการช่วยเหลือและรายงานผลการช่วยเหลือต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการกรณีเด็กหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือจากการลงพื้นที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ พื้นที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาการป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียและโรคม้าม ซึ่งปัจจุบันรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า


Share: