พม.เพชรบุรี จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) และร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) และร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ หลังทราว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี


Share: