พม.เพชรบุรี จัดงานพิธีมอบโล่และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยงานผู้สูงอายุ จัดงานพิธีมอบโล่และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมและร่วมมอบโล่ให้แก่ผู้สูงอายุต้นแบบของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


Share: