พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 และรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินกองทุน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐ แก้วสว่าง ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นประธานการประชุมฯนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ


Share: