พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ ประเภทเงินสงเคราะห์รายบุคคลแก่เด็กและครอบครัว จำนวน 15 ครอบครัว เด็ก 44 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท ทั้งนี้ นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในทครั้งนี้ด้วย


Share: