พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: