พม.เพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด” โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: