พม.เพชรบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 (29 สิงหาคม 2566)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ส่วนภูมิภาค ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2566  โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ในพิธี


Share: