พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children) ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว ติดริบบิ้นขาวและจัดบูธนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากหน่วยงานพมจ.เพชรบุรี โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย และประชาชนทั่วป รวมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้กับประชาชนตลอดเส้นทาง ณ พื้นที่ถนนคนเดิน “ถนนมีชีวิตพาณิชเจริญ” อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: