“พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด (ตกงาน) “

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด (ตกงาน) ทั้งนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือ เข้ากองทุนคุ้มครองเด็กฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ณ ตำบลห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: