พม.เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในงานโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้าประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 13กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในงานโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้าประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์) เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบถ้วยกาแฟสัญลักษณ์สภากาแฟให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสภากาแฟยามเช้า ในเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป


Share: