พม.เพชรบุรี ร่วมบริการฉีดวัคซีน (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 สำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิด สู่ประชาชน”

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศปภ.) ร่วมบริการฉีดวัคซีน (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 สำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 44 คน ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิด สู่ประชาชน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศปภ.) เพื่อนำไปฉีดให้แก่คนพิการ ที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับวัคซีน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


Share: