พม.เพชรบุรี ร่วมรับมอบวัคซีน”ชิโนฟาร์ม” สำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับมอบวัคซีน (ชิโนฟาร์ม) จำนวน 156 คน สำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิด สู่ประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน (ชิโนฟาร์ม) เพื่อนำไปฉีดให้แก่คนพิการ ที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับวัคซีน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: