พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งดูแลเด็กกำพร้า/เด็กถูกทอดทิ้งที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งดูแลเด็กกำพร้า/เด็กถูกทอดทิ้งที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้เด็กและหน้ากากอนามัยให้จำนวน 2 ครอบครัว รวมเด็ก 6 ราย ณ พื้นที่ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


Share: