พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (โควิด)

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่แก่งกระจาน และปลัดอำเภอแก่งกระจาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (โควิด) ที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ ซึ่งได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้กักตัวและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 2019) ที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการต่อไป ณ พื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: