พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีบ้านไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีบ้านไฟไหม้ 1 หลัง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบเท็จจริง ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมวางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และประสานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงดำเนินการซ่อมแซม และปลูกสร้างบ้านใหม่ ต่อไป


Share: