พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจำนวน 20 ทุน และช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: