พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จำนวน 3 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ด้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ) มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพ จึงได้ประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมต่อไป ณ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: