พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน 3 หลังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: