พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ประสานจัดหาและลงพื้นที่ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองได้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: