พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านแหลม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านแหลม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ได้สอบถามความเป็นอยู่ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และติดตามการดำเนินการช่วยเหลือด้านอื่่น ๆ ต่อไป


Share: