พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และมอบถุงพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และมอบถุงพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและสนับสนุนด้านการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประการอื่น และให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม 3107 อาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: