พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของมนุษย์ (อพม.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอชะอำ จำนวน 3 ราย

1) นางเอ (นามสมมติ) มีสามีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบ และมีบุตรชายป่วยซึมเศร้าอยู่ในหว่างการรักษา

ตนจึงมีความจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ มาประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน เพื่อต้องดูแลสามี และบุตร

2) นางบี (นามสมมติ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

มีรายได้จากบุตรสาวที่เป็นพนักงานโรงแรมเพียงคนเดียว ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน และสมาชิกในครอบครัวรวม 8 คน

3) นางซี (นามสมติ) เป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับบุตรซึ่งป่วยจิตเวช ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงาน One Home จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจะวางแผนการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ต่อไป


Share: