“พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ไม่มีค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน “

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอท่ายางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลท่ายาง ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่อำเภอท่ายางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ไม่มีค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share: