พม.เพชรบุรี ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองได้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


Share: