พม.เพชรบุรี เข้าร่วมงานมอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานมอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.” ผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอ จังหวัดเพชรบุรีโดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน และมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) เป็นประธาน

สำหรับการมอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. มีหลักทำงาน 3 ข้อ ได้แก่ 1) ทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท : ทำงานรับใช้ประชาชน ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน การทุจริตทุกรูปแบบ 2) ทำงานเป็นนักบริหาร : หน้าที่ คือ ทำงานให้ทุกท่าน ทำงานได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) ทำได้จริง “เกิดประโยชน์” : ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยวิธีทำงาน “PSS” คือ แม่นยำ (Precision) รวดเร็ว (Speed) สร้างความเปลี่ยนแปลง (Impactful Scale)

นอกจากนี้ รมว.พม. ยังได้เน้นย้ำว่า ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ แต่เราต้องทำด้วยกัน เราจะเดินไปถึงเป้าหมาย “พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.” ได้นั้น เราต้องทำด้วยกัน ถ้าทำด้วยกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ “Together Possible”

โดยทิศทางการทำงานตลอด 4 ปี พม. ที่กำลังจะก้าวไปต่อจากนี้ เพื่อให้ พม. เป็นผู้นำและที่พึ่งของประชาชนทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมที่นำไปสู่หลักประกันและความมั่นคงในชีวิต โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) นโยบายด้านเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก 2) นโยบายเด็กและเยาวชน 3) นโยบายคนทำงาน 4) นโยบายผู้สูงอายุ และ 5) นโยบายคนพิการและคนไร้ที่พึ่ง


Share: