พม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 300 คน โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: