พม.เพชรบุรี เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเลือกตั้งจากภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเลือกตั้ง “เหลียวหน้า มองหลัง ถอดปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ปี 2566” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของคณะกรรมการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ทั้งนี้ นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบโล่จากนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอบคุณแก่ภาคีเครือข่ายในการจัดการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไป ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ณ ห้องประชุมเสมา โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอทร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: