พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อพม. และภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านสังคมช่วยเหลือและจัดสวัสดิการแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: