พอ.สว.เพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์ ตรวจรักษาโรคช่วยชาวบ้านพลุพลูพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) คณะกรรมการ ฯ CSR คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัคร พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ลงพื้นที่ ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้านหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำคณะแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ขึ้นรถออกเดินทางเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้ จำนวน 2 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อาทิเช่น 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2566 และสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 2. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมฯ (CSR) จังหวัดเพชรบุรีมอบที่นอนลมให้คนพิการเพื่อป้องกันการกดทับ และร่วมบูรณาการการดูแลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ บ้านพลุพลู ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: