พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้ผู้ประสบภัยหนาว ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน จำนวน 2,000 ผืน

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือ ให้ผู้ประสบภัยหนาว ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน จำนวน 2,000 ผืน ในพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนราชการ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนมารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า


Share: