พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

“พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น” จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 123 ผืน หนังสือสวดมนต์ 123 เล่ม รถจักรยาน 5 คัน กระปุกออมสิน 600 ใบ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา มอบให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: