พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน พร้อมกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน พร้อมกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน


Share: