พิธีมอบเข็มพระราชทาน เข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเข็มพระราชทาน เข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี และ ส.ค.ส พระราชทาน ณ ห้องประชุม1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: