พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติยกย่องเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ มอบเกียรติบัตรศูนย์ที่มีมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก (เกรด A)

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติยกย่องเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ตำบลสมอพลือ และ มอบเกียรติบัตรศูนย์ที่มีมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก (เกรด A) จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ ตำบลสมอพลือ เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลบ้านในดง ตำบลช่องสะแก และ ตำบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: