พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี


Share: