พิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบ


Share: