พิธีเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เร่งระดมฉีดวัคซีน เจาะกลุ่มคนที่ยังไม่ฉีด และ ฉีดเข็มต่อเนื่อง รวมถึงเด็กน้อย 12 ปี ชี้ชวน มาฉีดวัคซีน ร่วมรับผิดชอบสังคม ก้าวผ่านพ้น โรคโควิด 19 ไปด้วยกันวัน

จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล และประชาชนร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 ทั้งกลุ่มคนที่ยังไม่ฉีด และฉีดเข็มต่อเนื่อง ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็มหรือเข็มกระตุ้น ที่จะช่วยลดความรุนแรงของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดเพชรบุรี


Share: