มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกาชาดจังหวัดเพชรบุรีให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ อ.เมือง ๑ ราย และ อ.บ้านแหลม ๓ ราย รวม ๔ ราย


Share: