ม.เพชรบุรี เข้าร่วมจัดรายการและไลฟ์สดในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน ” FM 95.75 MHz. เกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม.การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมและส่งเสริมเครือข่ายทุกภาคส่วน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมจัดรายการและไลฟ์สดในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน ” FM 95.75 MHz. เกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม.การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมและส่งเสริมเครือข่ายทุกภาคส่วน ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี


Share: