สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมงานมอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมอบถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-๑๙ ร่วมกับปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านลาด และผู้บัญชาการทหารบกที่๑๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


Share: