ร่วมงานแถลงข่าวเปิดใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงโบราณสถานพระนครคีรี ระยะที่ ๒

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงโบราณสถานพระนครคีรี ระยะที่ ๒ ณ บริเวณทางลาด โบราณสถานพระนครคีรี ซึ่งครั้งนี้เป็นการดำเนินการก่อสร้างทางลาดเชื่อมต่อจากสถานีรถรางไฟฟ้ามาถึงบนพระนครคีรีและจุดให้บริการลิฟท์บันได รวมไปถึงปรับปรุงอาคาร ใช้เป็นสุขาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่ง ณ วันนี้ นักท่องเที่ยว แม้หญิงมีครรภ์ก็สามารถเดินทางขึ้นมาชมความงดงามของเขาวังพระนครคีรี ด้วยมีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้คนทั้งมวล


Share: