ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง เยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เคสร้องเรียน)

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ร่วมลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง เยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เคสร้องเรียน) ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และจัดทำเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป ณ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share: