ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 12 รายและผู้สูงอายุ พิการ อาศัยอยู่เพียงลำพัง จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: