ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้และ ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางน้ำกลัดใต้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ณ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เบื้องต้นได้ช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มและติดตามความเป็นอยู่ต่อไป


Share: