ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งได้รับการประสานจากมูลนิธิปวีณา ในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (พอ.สว) เจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์อำเภอท่ายางลงพื้นที่ช่วยเหลือและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งได้รับการประสานจากมูลนิธิปวีณา จำนวน 1 รายเบื้องต้นได้ทำการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์คนพิการ ซ่อมแซ่มปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเข้าเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ (พอ.สว) ณ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share: