ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย นายอำเภอบ้านแหลม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรและผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


Share: